Kalkulator wyceny przeterminowanych wierzytelności

Informacje

Kalkulator do wyceny przeterminowanych wierzytelności jest projektem badawczym związanym z dysertacją doktorską na temat wyceny przeterminowanych należności przygotowywanym w Instytucie Finansów, w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jak to działa?

Wprowadź kwotę należności głównej wierzytelności, datę wymagalności roszczenia i odpowiedz na kilka pytań z poniższej ankiety.

Otrzymaj wartość wierzytelności

Poniżej otrzymasz orientacyjną wartość rynkową swojej wierzytelności. Jeśli chcesz wiedzieć jak działa kalkulator i dlaczego określa orientacyjną wartość rynkową zapoznaj się z zakładką Informacje.

Weź udział w projekcie badawczym, zaczynamy!

Kalkulator wierzytelności

Podaj kwotę swojej wierzytelności:
PLN
Podaj cenę za jaką sprzedałbyś dziś badaną wierzytelność:
PLN
Podaj datę wymagalności wierzytelności:
Sytuacja formalna dłużnika
1. Jak oceniasz działania podjęte przed powstaniem wierzytelności?
(np. weryfikacja i ocena dłużnika oraz jego majątku i zobowiązań)
2. Czy wierzytelność została zabezpieczona, jeśli tak to w jaki sposób?
(jeśli występuje klika zabezpieczeń zaznacz to, które w Twojej ocenie najprawdopodobniej może doprowadzić do odzyskania należności)
3. Jakie zostały podjęte działania windykacyjne wobec dłużnika?
4. Jakie w Twojej ocenie są powody braku spłaty długu przez dłużnika?
5. Jaka jest forma prawna dłużnika?
6. Jak oceniasz sytuację finansową dłużnika i jego podejście do spłaty zobowiązań?
7. Miejsce siedziby firmy dłużnika lub jego miejsce zamieszkania
*anonimowy formularz zostanie przekazany do analizy dla celów badawczych