Kontakt

Dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, prof. SGH

Instytutu Finansów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
kgigol@sgh.waw.pl
tel. 22 564 93 20

Remigiusz Rekman

r.rekman@wycenawierzytelnosci.online
tel. 601 999 636

Wyślij formularz