Kalkulator wierzytelności

Podaj kwotę swojej wierzytelności:
PLN
Podaj cenę za jaką sprzedałbyś dziś badaną wierzytelność:
PLN
Podaj datę wymagalności wierzytelności:
1. Jak oceniasz działania podjęte przed powstaniem wierzytelności?
(np. weryfikacja i ocena dłużnika oraz jego majątku i zobowiązań)
2. Czy wierzytelność została zabezpieczona, jeśli tak to w jaki sposób?
(jeśli występuje klika zabezpieczeń zaznacz to, które w Twojej ocenie najprawdopodobniej może doprowadzić do odzyskania należności)
3. Jakie zostały podjęte działania windykacyjne wobec dłużnika?
4. Jakie w Twojej ocenie są powody braku spłaty długu przez dłużnika?
5. Jaka jest forma prawna dłużnika?
6. Jak oceniasz sytuację finansową dłużnika i jego podejście do spłaty zobowiązań?
7. Miejsce siedziby firmy dłużnika lub jego miejsce zamieszkania
*anonimowy formularz zostanie przekazany do analizy dla celów badawczych